Thứ Sáu , 17 Tháng Chín 2021

Đừng bỏ lỡ

Khoác ba lô, lang thang đoàn làm phim

12/08/21, 18:02

Đoàn làm phim? Bộ phim có quyết định đi vào sản xuất cũng cần thành lập Đoàn làm phim với thành phần chủ yếu: Chủ nhiệm, đạo diễn, quay phim, hoạ sĩ Họ sẽ chọn những ...

Lễ hội Rước Đèn Trung Thu năm ấy…

25/08/21, 14:21

Biết bao mùa trăng đã đi qua!Cuộc đời tôi đã qua đi biết bao rằm Tháng Tám!Đã trải qua bao lần lễ hội Rước Đèn Trung Thu! Thời hiện đại thì trời chưa kịp tối, ánh ...