Thứ Năm , 21 Tháng Mười 2021
  • Kỹ năng

Khoác ba lô, lang thang đoàn làm phim

Kỹ năng 12/08/21, 18:02

Đoàn làm phim? Bộ phim có quyết định đi vào sản xuất cũng cần thành lập Đoàn làm phim với thành phần chủ yếu: Chủ nhiệm, đạo diễn, quay phim, hoạ sĩ Họ sẽ chọn những ...